Edunvalvonta


Paikallis- ja piiritasolla teemme yhteistyötä muiden eläkeläisjärjestöjen kanssa. Paikallistasolla olemme edustettuna Pyhäjärven vanhusneuvostossa Kaija Muranen varsinaisena ja Taimi Nurmineni hänen varajäsenenään.


Valtakunnallisesti
Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n.